GREEN HEART

\Chlorocardium rodiei\

Zrno býva priame s jemnou až strednou textúrou a dobrým prírodným leskom. Farba jadrového dreva býva svetlo olivovej farby s tmavšími pruhmi. Žltozelený bel‘ je ťažko odlíšiteľný od jadrového dreva. Je hodnotený ako vel’mi odolná drevina voči poveternostným vplyvom a taktiež odolný voči napadnutiu hmyzom. Tiež je považovaný za jednu z najlepších drevín vhodných na exteriérové použitie ako aj do vlhkého (mokrého) prostredia. Často sa používa na stavbu lodí, dokov, ako podlahy, rybárske prúty, tága a rôzne debnenia.

 • Hustota pri 12% (kg/m3): 970 kg
 • Pevnosť v tlaku: 98 Mpa
 • Pevnosť v ohybe: 217 Mpa
 • Modul pružnosti: 3040 Mpa
 • Radiálne zosychanie: 8,2%
 • Tangenciálne zosychanie: 7,5%
 • Objemové zosychanie: 0,36%
 • Pomer TS/RS: 1,1
 • Tvrdosť stupnica Janka: 2350
 • Bod nasytenia vlákien: 40%
 • Výška stromu: 23 – 30 m
 • Priemer kmeňa: 0,80 – 1 m