Wamara

Názov: Wamara, Guyana Rosewood

Veľkosť stromu: 100-130 ft (30-40 m) tall, 2-4 ft (.6-1.2 m) trunk diameter

Priemerná sušená hmotnosť: 67 lbs/ft3 (1,080 kg/m3)

Pevnosť v tlaku (Basic, 12% MC): .92, 1.08

Tvrdosť stupnica Janka: 3,660 lbf (16,260 N)

Modul pretrhnutia: 28,490 lbf/in2 (196.5 MPa)

Pevnosť v ohybe: 3,535,000 lbf/in2 (24.38 GPa)

Modul pružnosti: 15,260 lbf/in2 (105.3 MPa)

Zrážanie: Radial: 4.7%, Tangential: 7.6%, Volumetric: 12.3%, T/R Ratio: 1.6