WALLABA

\Eperua falcata\

Je dvakrát odolnejšia než červený ceder a žltý aljašsky ceder. Obsahuje množstvo prírodných olejov, vd’aka čomu je predurčené na pokládanie striech, obkladov domov, terás a d’alšie široké využitie v exteriéri. Životnosť dreva je aj bez chemickej úpravy 50 rokov a viac.

Pri neošetrení dreva chemickou úpravou drevo získava sriebornosivú farbu. Pri chemickej úprave povrchu si drevo zachováva pôvodnú farbu /svetločervenú, bohato červenú až tmavočervenú/. Neobsahuje zložky poškodzujúce životné prostredie.

Je to tropická, vol’ne rastúca tvrdá drevina. Neodmyslitel’nou výhodou dreva Wallaba je vysoká tvrdosť, odolnosť voči rozkladu a prirodzená odolnosť voči vlhkosti, ohňu, termitom a hmyzu.

 • Hustota pri 12% (kg/m3): 900 kg
 • Pevnosť v tlaku: 72 Mpa
 • Pevnosť v ohybe: 120 Mpa
 • Modul pružnosti: 18 450 Mpa
 • Radiálne zosychanie: 2,3%
 • Tangenciálne zosychanie: 6,5%
 • Tvrdosť stupnica Janka: 2040
 • Objemové zosychanie: 0,42%
 • Pomer TS/RS: 2,8
 • Bod nasytenia vlákien: 29%
 • Výška stromu: 30 – 50 m
 • Priemer kmeňa: 0,50 – 0,70 m
 • Akusticita dreva na hudobné účely: 97,2 namerané 2766Hz