BASRALOCUS

\Dicorynia guianensis\

Neobvyklý povrchový lesk. Zrno býva zvyčajne rovné, niekedy trochu zablokované. Bez výrazného zápachu. Tento druh dreva je odolný voči vode.

Basralocus je veľmi odolný, pretože bol hodnotený skúškami expozície v teréne. Drevo je tiež odolné voči napadnutiu hnilobných húb a termitov.

Používa sa na pešie plošiny, mostové paluby a palubovky, plávajúce zámkové brány, na obloženia pre námorné konštrukcie, piliere, železničné kĺby, nosníky, stavebné konštrukcie, stavebné materiály, konštrukcie kabín, kanoe, betónové debnenie, krovy, doky, zábradlia, záchranné člny, ako ľahká konštrukcia, drevené trámy, námorná architektúra, verandy, stavba lodí, podlahové krytiny.

Basralocus sa odporúča na široké použitie na podlahové krytiny obytných domov. Tí, ktorí uprednostňujú terasu z tvrdého dreva namiesto bežného keramického alebo kobercového pokrytia, by mali využiť tento produkt z tvrdého dreva. Výroboky z dreva ponúkajú jeden z najodolnejších drevín poskytuje dlhotrvajúce kvalitné drevo. Použitím tohto výrobku sa krytina stáva trvalou ochranou pre domáce alebo historické obydlie a je ekologický nezávadné.